Airtrack
Airtrack till alla gymnaster.

Idrottshallen.nu säljer Airtrack för gymnastik, cheerleading och akrobatik.

Planerar du att köpa ett eget airtrack till trädgården är du välkommen att kontakta oss för att köpa/boka/beställa.

Gymnastik - Parkour - Akrobatik

Du hittar alla våra produkter under just "produkter" i menyn högst upp. Där finner du airtracks, powerfloors, nedslagsbacke mm.

Drömmen för många är att ha ett eget airtrack, det vill vi hjälpa till med. Vi producerar mindre airtracks till rimliga priser. Airtrack Midi-8 har familjer och små föreningar som kunder.

Idrottshallen LK Equipment AB
info@idrottshallen.nu


Copyright 2014 All rights reserved to Idrottshallen LK Equipment AB